Skip to main content
Bez kategorii

Najbardziej długowieczni dyktatorzy: Nursułtan Nazarbajew, Kazachstan

By 08/06/201120 kwietnia, 2023No Comments

Długość rządów: 21 lat. Nazarbajew został wybrany na prezydenta Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1990 roku. Po upadku Związku Radzieckiego i uzyskaniu niepodległości przez Kazachstan w 1991 roku, został ponownie wybrany na prezydenta w wyborach powszechnych. Nazarbajew właśnie wygrał kolejną pięcioletnią kadencję w wyborach prezydenckich w kwietniu, w których otrzymał aż 95,5 procent głosów.

Najbardziej despotyczne działania: Choć kusi aby zrobić odniesienie do „Borata”, to bogaty w ropę Kazachstan stał sie w ostatnich latach spokojna przystanią turystyczną i gospodarczą w Azji Środkowej, jak również ważnym graczem na arenie światowej, pomimo rekordowego przebywania Nazarbajewa u władzy. W 2007 r. Departament Stanu USA wymienił szereg naruszeń praw człowieka zgłoszone w Kazachstanie, a tylko niektóre z nich zostały poprawione od tego czasu. Niektóre z nich to: Ograniczenie swobód politycznych i wolności słowa; nadużywanie zatrzymań i więzień; arbitralne aresztowania i zatrzymania, zwłaszcza przeciwników władzy, brak niezawisłego sądownictwa; wszechobecna korupcja, dyskryminacja i przemoc wobec kobiet, handel ludźmi. Ostatnio New York Times opisał historię opłacania przez reżim Nazarbajewa zespołów ekspertów z Washington, D.C. za wydanie pozytywnego sprawozdania o Kazachstanie, które w dużej mierze ignoruje jego rażące niedociągnięcia w wolności politycznej i prawach człowieka, a także twierdził, że reżim Nazarbajewa dokonywał nielegalnych płatności na rzecz jeszcze niezidentyfikowanych członków Kongresu, dążąc do uzyskania od nich przychylności.

Balli Marzec

Leave a Reply