AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE ZDJĘCIE
LINKOWNIA
AKTUALNOŚCI
11 Maj 2020

 Czym jest Fundacja Otwarty Dialog.

Fundacja Otwarty Dialog powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy Ivana Sherstyuk, a nie jak twierdzą powodowie przez Lyudmyla Kozlovska, na zlecenie malwersanta i oszusta Mukhtar Ablyazov. Następnie Ivan Sherstyuk został skazany za przestępstwa kryminalne i zaczął odbywać wyrok na Ukrainie. W latach 2009-2010 Igor Sherstyuk otrzymywał finansową pomoc od Ablyazova, czego wśród znajomych nie ukrywał. Za te pieniądze ODF błyskawicznie stała się skuteczną maszyną lobbingową Mukhtara Ablyazova. To organizacja została stworzona przez samego Ablyazova. Mówił o tym Ivan Sherstyuk, który zakładał tę fundację.
W 2014 roku została natomiast założona przez Lyudmyla Kozlovska druga bliźniacza fundacja o podobnej nazwie "The Open Dialog Foundation" z nr KRS 0000521093 i pod tym samym adresem: Al. Szucha 11A/21, 00-580 Warszawa, co wprowadza w błąd. Fundacja Otwarty Dialog używa w wersji anglojęzycznej nazwy The Open Dialogue Foundation.
Po co normalnej organizacji dwie takie same organizacje o tej samej nazwie z różnymi KRSami? Takie sztuczki robią organizacje, które chcą coś ukryć.
Z początku FOD zajmowało się wyłącznie Kazachstanem, wspierając zbiegłego oligarcha i oszusta Mukhtara Ablyazova, który został skazany przez Wysoki Sąd Anglii na 22 miesiące więzienia. Później dla uwiarygodnienia podłączali się pod akcje obrony innych prześladowanych, ale głównym celem ich działania pozostała obrona Mukhtara Ablyazova i powiązanych z nim osób: Victor Khrapunov (były mer Almaty i teść Ablyazova), Syrym Shalabayev i Salim Shalabayev (bracia żony Ablyazov), Muratbek Ketebayev.
Finansowanie FOD było od samego początku mało przejrzyste i oparte głównie na wpłatach od osób fizycznych. Wysokość wpłat od osób fizycznych o rosyjsko brzmiących nazwiskach systematycznie się zwiększała wraz z „rozwojem działalności”. Bardzo wysokie kwoty były wpłacane na konto fundacji przez Lyudmyla Kozlovska i Bartosz Kramek, a także przez firmę Silk Road Biuro Analiz i Informacji sp. o.o., której głównym udziałowcem jest Bartosz Kramek, a wiceprezesem Lyudmyla Kozlovska. Firma Silk Road prowadzi dziwne interesy i znaczną część płatności za swoje usługi otrzymuje w postaci przekazów gotówkowych za pośrednictwem Western Union, co powoduje trudności w identyfikacji nadawców pieniędzy i jest niespotykane we współczesnym obrocie gospodarczym. Obrót gotówkowy jest jednym ze wskaźników charakterystycznych dla procederu prania pieniędzy.
21 lipca 2017 roku Bartosz Kramek ogłosił precyzyjny plan destabilizacji Polski pod hasłem: „Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!”. W scenariuszu są: narastające protesty; bunt sędziów; strajk generalny; niepłacenie podatków; pikiety pod siedzibami rządu, partii i pod domami polityków PiS; ciągłe prowokowanie Jarosława Kaczyńskiego, które ma doprowadzić do rozstroju emocjonalnego i rozpadu PiS na frakcje. To tylko część kroków ogłoszonych przez szefa Rady Fundacji Otwarty Dialog. Bartosz Kramek mógł stworzyć go, bazując na doświadczeniu ukraińskiego Majdanu.
- Mamy do czynienia z działaniami Fundacji Otwarty Dialog, której okoliczności finansowania są rozpoznawane przez polskie służby w ramach śledztwa, jest ona finansowana w sposób nieprzejrzysty. Pieniądze na Fundację Otwarty Dialog trafiały przez spółki, które są rejestrowane w rajach podatkowych czy z nimi związane - powiedział Stanisław Żaryn, rzecznik ABW. "Ta fundacja zwróciła na siebie uwagę w związku ze swoją aktywnością wokół protestów związanych ze zmianą w sądownictwie". - To z władz tej fundacji wyszedł sygnał wzywający do sabotażu wymierzonego w polskie państwo - mówił rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych.
- Fundacja znalazła się w orbicie zainteresowań ABW ze względu na specyfikę podejmowanej akcji latem 2017 roku. Członkowie władz tej fundacji wzywali wówczas do łamania prawa, podsycania emocji i budzenia chaosu. Był apel o niepłacenie podatków. Mamy świadomość, że Fundacja Otwarty Dialog to fundacja o bardzo dużych możliwościach i wpływach, również na Zachodzie - stwierdził Stanisław Żaryn.
Gazeta Wyborcza, w artykule z dnia 7.08.2017 roku, pisze min.:
”Fachowcy z trzeciego sektora nie mają o FOD dobrej opinii. Uważają, że więcej tam PR-u niż statutowej pracy. Jedni mówią ostrożnie: historia FOD to pasmo przedziwnych zbiegów okoliczności; inni odważniej: to ciąg groźnych prowokacji. Ludzie tracą orientację, kto jest kim”. „W grudniu 2009 r. (…) Sherstyuk zakłada fundację – Otwarty Dialog. Nie stoi długo na jej czele, skupia się na swoim ukraińskim biznesie, ale zostaje aresztowany pod zarzutem zlecenia zabójstwa lwowskiego biznesmena, któremu był winien 100 tys. dol. Siedzi do dziś. Stery FOD przejmuje Ludmiła Kozłowska, wkrótce u jej boku staje Bartosz Kramek”.
„Na początku FOD zajmuje się niemal wyłącznie Kazachstanem, wspiera tamtejszą opozycję z Muchtarem Abliazowem – skonfliktowanym z prezydentem Nazarbajewem oligarchą, byłym właścicielem m.in. największego kazachskiego banku.”
„FOD jest mistrzem autopromocji. Na stronie internetowej FOD ogłasza: „Fundacja jest finansowana z darowizn i grantów pochodzących od osób prywatnych, firm i instytucji, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Kramek nie kłamie, ale to, co mówi, znaczy co innego, niż się wydaje. Wymieniony na czele listy darczyńców Lublin przekazał FOD 15 tys. zł – czyli niecały procent wpłat Kramka i Kozłowskiej. W sprawozdaniach finansowych wśród głównych darczyńców nie ma instytucji publicznych ani dużych firm. Ci, którzy oprócz Kramka i Kozłowskiej utrzymują FOD, to wedle oficjalnych sprawozdań: Petro Kozłowski, Wiktor Mirosznikow, Arkady Agarkow, Dmitrij Kalinowski i Arkadij Browczenko.
„Rodzina Kozłowskiej pochodzi z Sewastopola na Krymie, a jej krewni wciąż tam prowadzą interesy. Główny sponsor, Petro, to starszy brat Ludmiły. W ukraińskich rejestrach gospodarczych figuruje jako właściciel lub udziałowiec dziewięciu krymskich firm”. „Kolejny darczyńca, Arkady Agarkow, mieszka dziś w Petersburgu. Tam też przeprowadził się z Krymu Andrij Browczenko i kieruje petersburską filią Majaka, jest synem jej dawnego dyrektora Wołodymyra. Zajmuje się tym co sewastopolska firma Kozłowskiego – zaopatruje rosyjską flotę”.
„wyjaśnieniom Ludmiły i Bartosza szkodzi częste milczenie, kręcenie albo zwykłe mijanie się z prawdą. Na pytanie Sekielskiego, co łączyło ją z Szerstiukiem, Ludmiła odparła: – Poprosiłam go jako kolegę, żeby założył fundację, moje marzenie, bo ja wówczas sama nie dałabym rady, w ogóle nie znałam języka polskiego. W grudniu 2009 r.? Znając od dziecka perfekt dwa języki słowiańskie – ukraiński i rosyjski? Po pięciu latach spędzonych w Polsce? Będąc w Lublinie na ostatnich semestrach wyższych studiów? Dziwne, wydawała się taka bystra!”
Szef ABW wydał negatywną opinię dot. wniosku Ludmiły Kozłowskiej o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE; w rezultacie została ona objęta zakazem wjazdu na terytorium Polski oraz UE. Jak wyjaśnił Żaryn, negatywna opinia – przygotowana przez Departament Kontrwywiadu ABW – związana jest m.in. z „poważnymi wątpliwościami” dotyczącymi finansowania kierowanej przez Kozłowską Fundacji Otwarty Dialog, które „mogą mieć dalsze skutki prawne”. Jak wyjaśnia Stanisław Żaryn, w trakcie kontroli skarbowej ustalono, że dane darczyńców fundacji zawarte w oficjalnej dokumentacji nie odpowiadają rzeczywistości.
Decyzje wojewody mazowieckiego i szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z października 2018 i lutego 2019 r. odmawiające Ludmyle Kozlovskiej długoterminowego prawa pobytu w Polsce zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tym samym sprawa ponownie trafi do wojewody. Wyrok nie jest prawomocny. Wnioskuję o podanie sygnatury akt i Uzasadnienie wyroku i Decyzji Wojewody i Urzędu ds. Cudzoziemców.
Krajowa Administracja Skarbowa uznała, że zachodzi podejrzenie prania brudnych pieniędzy, dlatego konieczne jest wszczęcie śledztwa i przeprowadzenie szeregu czynności przez instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Śledztwo trwa nadal.
14 listopada 2018 roku został opublikowany Raport Parlamentu Mołdawii w sprawie FOD, gdzie stwierdza, że Lyudmyla Kozlovska i jej Fundacja Otwarty Dialog (FOD) działa na zlecenie rosyjskich służb i otrzymywała fundusze z rosyjskiej "pralni pieniędzy". Raport wysuwa wobec "Otwartego Dialogu" bardzo poważne zarzuty: stwierdza, że rosyjski wywiad zasilił konta fundacji kwotą ok. 1,5 mln funtów, m.in. za pośrednictwem firm-krzaków w Glasgow i Edynburgu. Pieniądze miały pochodzić z "rosyjskiej pralni pieniędzy", przechodząc przez sieć wirtualnych spółek, by w końcu zasilić konto spółki Bartosza Kramka - męża prezeski FOD Ludmiły Kozłowskiej - który następnie darował je fundacji.
Za otrzymane pieniądze ludzie fundacji mieli lobbować na rzecz Veaceslava Platona, mołdawskiego oligarchy skazanego za oszustwo bankowe na kwotę 1 mld dolarów i kazachskiego oligarchy Mukhtara Ablyazova, również skazanego za przestępstwa finansowe.
W raporcie stwierdza się ponadto, że Fundacja Otwarty Dialog i Lyudmyla Kozlovska są powiązani z rosyjskimi służbami wywiadowczymi i zależą od nich, będąc w istocie instrumentem interwencji miękkiej siły stosowanym przez Federację Rosyjską w hybrydowej wojnie przeciwko państwom, które zagrażają geopolitycznym twierdzeniom Federacji Rosyjskiej w Europie Wschodniej.
W sierpniu 2018 r. szefowa organizacji Lyudmyla Kozlovska została deportowana z Polski do Kijowa po alercie, jaki polskie władze zamieściły w Systemie Informacyjnym Schengen, SIS. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego tłumaczyła wówczas, że negatywną opinię w jej sprawie wydano ze względu na "poważne wątpliwości”, co do finansowania fundacji, co skutkowało objęciem jej zakazem wjazdu do Polski i UE.
Na uwagę zasługuje również źródło finansowania działalności biura FOD w Brukseli, zarejestrowanego jako organizacja lobbystyczna w Rejestrze korzyści prowadzonym wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską.
Prawdziwa opozycja nie ma nic wspólnego z aferzystą Ablyazovem, chociaż ludzie Ablyazova głoszą w Europie, że prawdziwa opozycja to tylko oni, a ci, którzy nie współpracują z Ablyazov to ludzie reżimu Nazarbajewa. Oczernianie prawdziwej opozycji – takie są metody pracy współpracowników Ablyazova.

Mega oszust Ablyazov nie tylko podkupywał polityków UE ale i wysyłał na spotkania z nimi opłacane młode ładniutkie kobiety ze swojego otoczenia.
Aleksandra Gajewska aktywnie pracowała z Otwartym Dialogiem i spotykała się z ważnymi politykami z różnych krajów
To, że Ablyazov nazywa siebie opozycjonistą powoduje ogromne szkody dla prawdziwej opozycji. Prawdziwa opozycja w Kazachstanie nie posiada ukradzionych miliardów i nie współpracuje z kryminalistami.
Mafia to nazwa zorganizowanej grupy przestępczej o dużych wpływach, powiązaniach z osobami na różnych szczeblach władzy, policją, biznesem, prowadząca działalność gospodarczą finansowaną z przestępstw; używana przez media nazwa każdej zorganizowanej grupy przestępczej. Definicja słowa mafia dokładnie oddaje działania Mukhtara Ablyazova i ludzi z nim związanych.
Motto prawdziwej opozycji Kazachstanu to - Ludzie opozycji muszą być jak żona Cezara – czyści i poza wszelkimi podejrzeniami, wtedy w kraju i za granicą będzie zaufanie, szacunek i wsparcie.
My, opozycja będziemy kontynuować walkę z niesprawiedliwością i dyktaturą w Kazachstanie. Posiadając ogromne bogactwa w swojej ziemi, społeczeństwo Kazachstanu zasługuje na lepsze życie, niż dzisiaj.
Działalność prowadzona przez FOD – jest działalnością polityczną niezgodną z ich działalnością statutową jako organizacji pozarządowej.
W sprawie działalności FOD szeroko pisały polskie i światowe media:
Portal Wpolityce 21 kwietnia 2019 pisze: - Fundacja od początku była orędownikiem oligarchy i nie szczędziła czasu, pieniędzy ani wysiłku na rzecz lobbingu, w przestrzeni publicznej, a także przed instytucjami europejskimi, w celu rozpowszechnienia mitu, że Ablyazov nie jest przestępcą, oszustem i złodziejem, który ukradł miliardy, ale dysydentem prześladowanym przez przywódców Ukrainy, Kazachstanu i Rosji, którzy wydali międzynarodowe nakazy aresztowania (...) W rzeczywistości Otwarty Dialog i Lyudmyla Kozlovska są narzędziem lobbowania i wpływania na różne instytucje międzynarodowe oraz ochrony i wspierania interesów niektórych osób o wątpliwej przeszłości, których majątek często pochodził z oszustw prania pieniędzy.
Wiele wskazuje na to, że działają na zlecenie Rosjan – powiedział o Bartoszu Kramku i Ludmile Kozłowskiej dziennikarz Telewizji Polskiej Cezary Gmyz. Odnosząc się do ostatnich doniesień dotyczących Fundacji Otwarty Dialog stwierdził, że służby specjalne nadal powinny bardzo intensywnie przyglądać się tym osobom.
„Sposób, w jaki Petro Kozlovski działał i działa nadal na okupowanym Krymie i w samej Rosji jest prawie tak kontrowersyjny, jak poczynania kazachskiego oligarchy Muchtara Ablyazova czy rosyjskiego biznesmana Naila Maliutina, których obrona przed ekstradycją do krajów pochodzenia jako „działaczy praw człowieka” była, do czasu ukraińskiego Majdanu, głównym polem wysokobudżetowej aktywności lobbystycznej fundacji Otwarty Dialog.
Osią biznesu Petra Kozlovskiego jest przejęty przez niego w wątpliwy sposób podupadły państwowy zakład produkcji oświetlenia okrętowego „Majak” w Sewastopolu. Spółki związane z Petrem Kozłowskim zarabiają na wynajmie jego hal i pomieszczeń. Przejęto i sprzedano mieszkania zakładowe, a lokatorów eksmitowała w brutalny sposób grupa ochroniarzy-taekwondzistów. Z lokatorami nie było żadnego „otwartego dialogowania”, natomiast część dochodów z obrotu tymi mieszkaniami trafiła do fundacji Otwarty Dialog.”
Władze fundacji podejrzewane są także o łamanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
"Zgodnie z dokumentami Fundacji większość środków wpłacanych na FOD pochodziła od osób zasiadających we władzach Fundacji lub powiązanych z nimi osób i podmiotów. Kontrola wykazała natomiast, że środki wpłacane na FOD pochodzić mogą z innych źródeł" - tłumaczy Żaryn.
Kontrolerzy z Krajowej Administracji Skarbowej ustalili też, że spółka członka zarządu fundacji Bartosza Kramka Silk Road, która wpłacała środki na konto fundacji, otrzymywała wpłaty od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w wirtualnych biurach w Wielkiej Brytanii. Na jej konto trafiły środki w kwotach: 1,27 mln dolarów, a także 64 tys. euro.
Właścicielami podmiotów przekazujących wskazane pieniądze były spółki zarejestrowane na Seszelach, Belize i w Panamie. Rzecznik koordynatora służb specjalnych wskazuje, ze wśród tych przedsiębiorstw są firmy znajdujące się w dokumentacji dotyczącej afery "Panama Papers".
"W ocenie KAS charakter transferów pieniężnych wskazuje, iż przekazywane środki pieniężne, których ostatecznym adresatem była FOD, mogą mieć przestępcze pochodzenie. Wskazywać na to może m.in.: duża łączna wartość przekazów pieniężnych, pochodzenie od bliżej nieznanych podmiotów prawa handlowego, przelewy od podmiotów zagranicznych utrudniające potencjalną kontrolę, przekazywanie pieniędzy w małych kwotach, by unikać procedur kontrolnych wymaganych prawem, przekazywanie stosunkowo dużych sum przez osoby bezpośrednio związane z Fundacją, co nie znajduje uzasadnienia w ich sytuacji majątkowej" - czytamy w komunikacie.
„Sunday Times” opisał zarzuty komisji parlamentu Mołdawii, która ustaliła, że do Fundacji Otwarty Dialog miały trafić nielegalne środki od dwóch szkockich firm, które wyprały 26 milionów funtów. W zamian fundacja miała lobbować na rzecz mołdawskiego oligarchy oraz bankiera z Kazachstanu.
„Otwarty Dialog i Lyudmyla Kozlovska są narzędziem lobbowania i wpływania na różne instytucje międzynarodowe oraz ochrony i wspierania interesów niektórych osób o wątpliwej przeszłości, których majątek często pochodził z oszustw prania pieniędzy” stwierdziła komisja Mołdawska.
„The Sunday Times” doniósł, że fundacja Ludmiły Kozlovskiej otrzymywała pieniądze od oligarchy Veaceslava Platona poprzez firmy off-shore ze Szkocji. Według brytyjskiego dziennika, przedsiębiorstwa Kariastra Project LLP i Stoppard Consulting zaksięgowały na swoich kontach ponad 26 milionów funtów. Pieniądze te pochodziły z „dziwnych” źródeł.
Brytyjski "The Times" napisał, że szkockie firmy prały pieniądze dla Fundacji Otwarty Dialog (FOD), którą kieruje wydalona z Polski Lyudmyla Kozlovska. Według gazety dwie firmy – słupy zarejestrowane w Glasgow i Edynburgu wyprały ponad 26 milionów funtów, z których część została wykorzystana na sfinansowanie organizacji FOD oskarżonej o współpracę z rosyjskimi służbami w celu szerzenia dezinformacji i destabilizacji krajów przeciwnych reżimowi Władimira Putina. Pieniądze miały być przekazane fundacji dla sfinansowania kampanii lobbingowej na rzecz mołdawskiego oligarchy Wieczesława Platona oraz bankiera z Kazachstanu, Mukhtara Ablyazova.
Spółki związane z Petrem Kozlovskim zarabiają na wynajmie jego hal i pomieszczeń. Przejęto i sprzedano mieszkania zakładowe, a lokatorów eksmitowała w brutalny sposób grupa ochroniarzy-taekwondzistów. Z lokatorami nie było żadnego „otwartego dialogowania”, natomiast część dochodów z obrotu tymi mieszkaniami trafiła do fundacji Otwarty Dialog. Całkowicie sprzeczny pro-ukraińskim wizerunkiem fundacji jest fakt, że wyroby firmy jej głównego darczyńcy, za pośrednictwem dwóch filii w Sankt-Petersburgu, trafiają przede wszystkim do rosyjskich państwowych stoczni obsługujących marynarkę wojenną. Dyrektorzy tych filii, handlujący na co dzień z rosyjską admiralicją, należą do największych darczyńców fundacji.
Działania przeciwko demokratycznym państwom powinny być karane – powiedział w "Kwadransie politycznym" TVP1 Witold Waszczykowski. Zdaniem byłego szefa MSZ, działalność fundacji Otwarty Dialog powinna być zawieszona, a wobec jej szefów wyciągnięte konsekwencje administracyjne, a być może również i karne.
W Brukseli podczas publicznych przesłuchań specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego ds. Przestępstw finansowych i uchylania się od płacenia podatków (TAX3) Nicolas Bay, poseł do Parlamentu Europejskiego z Francji otwarcie stwierdził, że „… teraz są bardzo dużo pytań dotyczące finansowania fundacji Ablyazova „Otwarty Dialog ” Fundacja Otwarty Dialog (FOD) była przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Sunday Times, w którym stwierdzono, że fundacja była zaangażowana w pranie brudnych pieniędzy przez firmy zarejestrowane pod adresami w Szkocji, z których część została wykorzystana do przekazania środków finansowych do FOD. Zakładając, że kilku członków TAX3 „wydaje się być blisko związanych z tą fundacją …”, Nicolas Bay wezwał „TAX3 do zorganizowania specjalnego przesłuchania poświęconego temu dżentelmenowi, biorąc pod uwagę wagę sprawy”. „Zbyt często” – kontynuował poseł – „osoby, które popełniły przestępstwa białych kołnierzyków, mogą podszywać się pod ofiary”, odnosząc się do idei fundacji FOD reprezentującej Ablyazova i innych osób zaangażowanych w jego zbrodnie jako prześladowanych opozycjonistów politycznych i ofiar łamania praw człowieka.
Francuski poseł Nicolas Bay otwarcie nazwał Ablyazova organizatorem Fundacji Otwarty Dialog i powiedział, że finansowanie tej organizacji rodzi wiele pytań. Poseł wyraził wątpliwości co do tego, że Ablyazova można uznać za ofiarę prześladowań politycznych i opozycjonistę.
W rzeczywistości Lyudmyla Kozlovska i jej fundacja są tylko małym kołem w systemie lobbowania i wywierania wpływu na różne instytucje międzynarodowe, a także chronią interesy osób, które nielegalnie zarobiły swoje bogactwo. FOD tworzy dla tych ludzi fałszywy obraz na platformach politycznych Europy, przedstawiając ich jako opozycjonistów prześladowanych za ich poglądy polityczne.
Były pracownik Fundacji, który chciał pozostać anonimowy, powiedział, że głównym celem funduszu jest Kazachstan. Były szef kazachstańskiego banku BTA, Mukhtar Ablyazov, skazany za zorganizowanie zabójstwa swojego poprzednika i sprzeniewierzenie około 7,6 miliarda dolarów, próbuje stworzyć sieć poprzez Kozlovska w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Celem tych insynuacji jest stworzenie atmosfery kłamstw i podejrzeń, powołanie sieci posłów, którzy będą ingerować w politykę Kazachstanu, ponieważ tam wciąż istnieje dyktatorski reżim, a Ablyazov i inni tacy jak on są wojownikami przeciwko temu reżimowi. Częściowo udało się zasiać ziarno oszczerstw wśród niektórych posłów.
Dowód:
• Statut FOD z 2009 roku – fragment z nazwiskiem fundatora Sherstyuk
• Sprawozdanie finansowe FOD wprowadzenie 2009 (sporządzone w 2015 roku)
• Pełny odpis KRS 0000353754 Fundacji Otwarty Dialog
• Pełny odpis KRS 0000521093 Fundacji The Open Dialog Foundation
• Sprawozdanie finansowe FOD darowizny 2010
• Sprawozdanie finansowe FOD darowizny 2011
• Sprawozdanie finansowe FOD darowizny 2012
• Sprawozdanie finansowe FOD lista darczyńców 2013
• Sprawozdanie finansowe FOD lista darczyńców 2014
• Sprawozdanie finansowe FOD lista darczyńców 2015
• Sprawozdanie finansowe FOD lista darczyńców 2016
• Sprawozdanie finansowe FOD lista darczyńców 2017
• Sprawozdanie finansowe FOD lista darczyńców 2018
• Wydruk ze strony https://wyborcza.pl/7,75398,22200484,po-manifescie-szefa-rady-otwartego-dialogu-ruszyla-nagonka-na.html
• Wydruk ze strony https://wpolityce.pl/polityka/351022-kto-finansowal-fundacje-otwarty-dialog-internauci-przeswietlaja-sprawozdania-i-darczyncow
• Wydruk ze strony https://wpolityce.pl/polityka/351022-kto-finansowal-fundacje-otwarty-dialog-internauci-przeswietlaja-sprawozdania-i-darczyncow
• Wydruk ze strony https://wpolityce.pl/polityka/412248-czego-sie-boi-ludmila-kozlowska-prawdy-o-jej-finansach
• Wydruk ze strony https://www.tysol.pl/a31662-The-Sunday-Times-o-Kozlowskiej-praniu-brudnych-pieniedzy-i-ros-wojnie-hybrydowej-Gdzie-jej-obroncy-
• Raport Parlamentu Mołdawii w sprawie Otwarty Dialog
• Wydruk ze strony https://www.riseproject.ro/articol/masina-azera-de-spalat-bani-filiera-romaneasca/
• Wydruk ze strony http://archiwum.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/321165
• Wydruk ze strony http://horde.me/mary4/ablyazova-i-mezhdunarodnuyu-mafiyu-pod-sud.html
• Wydruk ze strony http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001890_PL.html
• Wydruk ze strony https://antikor.com.ua/articles/198549-spjashchie_agenty_kremlja_v_ukraine
• Wydruk ze strony https://eutoday.net/news/politics/2018/osce-leadership-urged-to-pay-attention-to-the-activities-of-controversial-ngo-open-dialog-foundation
• Wydruk ze strony https://brussels-express.eu/odf/
• Wydruk ze strony https://brussels-express.eu/will-the-open-dialogue-foundation-pull-the-wool-over-the-eyes-of-the-european-parliament/
• Wydruk ze strony https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2180721,Dr-Lukasz-Kister-nikt-nie-podwazyl-decyzji-ws-Ludmily-Kozlowskiej
• Wydruk ze strony https://thebabel.net/news/20425-sbu-podozrevaet-v-gosizmene-ukrainku-kotoruyu-letom-vydvorili-iz-polshi
• Wydruk ze strony https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2180824,Kontrowersje-wokol-prezes-Fundacji-Otwarty-Dialog-Ludmila-Kozlowska-mogla-byc-agentem-Kremla
• Wydruk ze strony https://polskieradio24.pl/130/5788/Artykul/2180220,Stanislaw-Zaryn-powazne-watpliwosci-ws-finansowania-fundacji-Kozlowskiej
• Wydruk ze strony https://www.pch24.pl/znow-goraco-wokol-fundacji-otwarty-dialog--sensacyjne-doniesienia-brytyjskiej-prasy-,67761,i.html
• Wydruk ze strony https://niezalezna.pl/268740-o-kozlowskiej-i-aferze-otwartego-dialogu-mowi-sie-juz-na-calym-swiecie-padaja-mocne-stwierdzenia
• Wydruk ze strony https://nczas.com/2019/01/09/ludmila-kozlowska-brudne-pieniadze-i-kryminalisci-szefowa-antypolskiej-fundacji-otwarty-dialog-na-liscie-podejrzanych-eu-anti-corruption-wilk-w-owczej-skorze/
• Wydruk ze strony http://archiwum.radiopolsha.pl/6/248/Artykul/379773
• Wydruk ze strony https://www.tvp.info/42308633/cezary-gmyz-o-kozlowskiej-i-kramku-wiele-wskazuje-na-to-ze-dzialaja-na-zlecenie-rosjan
• Wydruk ze strony https://wpolityce.pl/polityka/443560-kozlowska-i-kramek-beda-mieli-klopoty
• Wydruk ze strony https://www.kontrowersje.net/ludmi_a_koz_owska_czyli_popis_bezczelno_ci_obro_c_w_demokracji_i_s_abo_polski
• Wydruk ze strony https://wolnosc24.pl/2017/08/15/ujawniamy-fundacja-otwarty-dialog-zbudowana-na-przekretach-i-rosyjskich-rublach-kramek-i-kozlowska-musza-sie-z-tego-tlumaczyc/
• Wydruk ze strony https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/abw-w-fundacji-otwarty-dialog-podejrzenie,225,0,2422241.html
• Wydruk ze strony https://prawy.pl/79332-skandal-polityczny-z-ludmila-kozlowska/
• Wydruk ze strony https://dzienniknarodowy.pl/the-sunday-times-fundacja-otwarty-dialog-kozlowska-kramek-zaangazowani-proces-prania-brudnych-pieniedzy/
• Wydruk ze strony https://wgospodarce.pl/informacje/62850-kramek-i-kozlowska-zamieszani-w-pranie-pieniedzy
• Wydruk ze strony http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=01A287BF
• Wydruk ze strony https://www.fronda.pl/a/gmyz-dla-mnie-kramek-i-kozlowska-to-zwykla-ruska-agentura,125619.html
• Wydruk ze strony https://dorzeczy.pl/kraj/100559/Waszczykowski-o-fundacji-Otwarty-Dialog-Powinna-byc-zawieszona.html
• Wydruk ze strony https://www.eureporter.co/ru/frontpage/2019/05/23/human-rights-ngo-open-dialogue-foundation-suspected-of-cooperating-with-russian-intelligence/
• Wydruk ze strony https://poland2day.com/pl/muhtar-ablyazov-petlya-zatyagivaetsya-na-shee-beglogo-oligarha/
• Wydruk ze strony https://poland2day.com/pl/mmezhdunarodnaya-organizatsiya-otkryityiy-dialog-podozrevaetsya-v-sotrudnichestve-s-rossiyskoy-razvedkoy/
• Wydruk ze strony https://www.eureporter.co/frontpage/2019/02/12/controversial-think-tank-odf-in-brussels-move/