NAJNOWSZE ZDJĘCIE
LINKOWNIA
ERRSW 2007
Finał konkursu plastycznego „Mój polski przyjaciel”

W dniu 18 stycznia 2008 r., w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska, międzynarodowe jury z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych, dokonało wyboru najlepszych prac nadesłanych na konkurs plastyczny „Mój polski przyjaciel”. Konkurs był częścią projektu realizowanego w ramach obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. Na konkurs, który był prowadzony w dwóch kategoriach, nadesłano ponad 50 prac z kilkunastu szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Dla zwycięzców ufundowano nagrody w postaci mp3, dla zdobywców 2 i 3 miejsc zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.
Wystawę wszystkich prac uczestniczących w konkursie można oglądać w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska.

Pierwsze miejsce w konkursie "Mój przyjaciel z daleka" zdobyła:
Natalia Bonowicz
z: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Słabo Słyszących Nr 15
im. Ottona Lipkowskiego
Adres: Zakroczymska 6, 00-225 Warszawa

Pierwsze miejsce w konkursie "Mój Polski Przyjaciel" zdobył:
Filip Nguyen
ze Szkoły Podstawowej Nr 143
im. St. Starzyńskiego
Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-947 Warszawa