NAJNOWSZE ZDJĘCIE
LINKOWNIA
ENAR

Stowarzyszenie "Wspólnota Kazachska" jest organizacją pozarządową "non profit" działającą na rzecz jednoczenia ludzi różnych narodowościi kultur. Nie tylko Europa się łączy, ale tworzymy wspólnotę ze społeczeństwami pozaeuropejskimi. y Jednoczymy ludzi, którzy sprzeciwiają się wszelkim przejawom nietolerancji i dyskryminacji ze względu na narodowość czy światopogląd. Dla wielu ludzi, firm i instytucji i organizacji jesteśmy alternatywnym źródłem informacji o Kazachstanie i Azji Środkowej.Zapraszamy w nasze szeregi ludzi różnych narodowości, niezależnie od światopoglądu, którym bliskie są idee naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy i tych, którzy mogą i chcą pomóc. Liczymy na Waszą aktywność i zaangażowanie. Nasza siedziba jest centrum spotkań i informacji dla ludzi różnych narodowości i kultur.

Zapraszamy do pobrania deklaracji członkowskiej. TUTAJ
Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska jest Koordynatorem ENAR Polska


BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Nr r-ku: PL-12 1020 1013 0000 0102 0143 9017