Skip to main content
Bez kategorii

Prezydent Stanów Ziednoczonych AmerykiPan Donald Trump

By 28/06/201720 kwietnia, 2023No Comments

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku z Pana wizytą w Polsce w dniu 6 lipca 2017, zwracamy się z prośbą o możliwość spotkania się i przedstawienia tragicznej sytuacji z prawami czlowieka i nasilającymi się represjami wobec obywateli w Kazachstanie.
Ostatnio wladze Kazachstanu intensywnie wyprzedają i oddają w dlugoletnią arendę ogromne obszay ziemi Chińczykom. Obywatele Kazachstanu w obawie o utratę ziemi ojczystej masowo protestują, a wladza bezwzglednie tlumi te protesty i aresztowuje aktywistów.

Jestem z wyboru działaczka na rzecz upowszechniania i ochrony swobód obywatelskich. Jestem działaczką demokratycznej opozycji Kazachstanu, działającą na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji w Kazachstanie.
Od wielu lat aktywnie występuję przeciwko łamaniu praw człowieka, jestem organizatorką i uczestniczką akcji wspierających przemiany demokratyczne. Występuję również w obronie więźniów politycznych i represjonowanych działaczy opozycyjnych na świecie.
O swobody obywatelskie trzeba walczyć każdego dnia, należy walczyć z wszelkimi przejawami łamania podstawowych praw obywateli. Wolność słowa, prasy, zgromadzeń, niezależne sądy jak również prawo do pracy, ochrony zdrowia, edukacji – tego chcielibyśmy w Kazachstanie.
USA jest dla nas ostoją demokracji i krajem, który wspiera przemiany demokratyczne na calym świecie. Jestem przekonana, że spotkanie Pana z liderką kazachskiej opozycji za granicą przybliży Panu sytuację w Kazachstanie i mam nadzieję, że dzięki Panu w Kazachstanie nastąpią demokratyczne przemiany.

Balli Marzec
Przewodnicząca Opozycji Kazachstanu zagranicą
[email protected]
www.wspolnotakaz.pl

Balli Marzec

Leave a Reply